Behandlingar

Akupunktur

Akupunktur betyder nålbehandling och är en del av traditionell kinesisk medicin, som även innefattar kinesisk massage, örtläkekonst och qigong (meditativ rörelse). Inom traditionell kinesisk medicin kallas människans livskraft för qi och vid sjukdom beskrivs flödet av livskraften qi som störd. Med akupunktur kan jämvikten och ett lagom flöde av qi uppnås, vilket återställer hälsan eller lindrar sjukdom.

Akupunktör är yrkestiteln för den som utför akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin. Utbildningen pågår under minst tre år. Ett flertal behandlingstekniker ingår, likaså skolmedicinsk utbildning.

Kinesisk medicin har utövats i minst 4000 år och används över hela världen av miljontals människor. Den har överlevt så länge och anpassats till olika kulturer eftersom den erbjuder effektiv läkning och många fördelar vid behandling. Biverkningarna är få och effekterna många. Vanligaste effekterna är ökning av energi, lindring eller upphörande av kronisk smärta, bättre sömn, ökat lugn, hjälp vid olika beroenden, bättre känslomässig balans, ökad glädje och motivation, ökad mental klarhet och bättre minne, förbättrad ämnesomsättning, förbättrade prestationer och minskat behov av att använda läkemedel.

Kinesisk medicin kan effektivt behandla ett flertal kroniska hälsoproblem, från ångest och depression till kronisk smärta och PMS. Listan över vilka besvär som behandlas framgångsrikt med akupunktur är lång. Oavsett bakgrunden till akupunkturbesöket berättar många patienter om en djup känsla av lugn som stannar med dem i flera timmar eller dagar efter behandlingen. Detta lugn upplevs eftersom den inre balansen ökar. Kroppen läker snabbare när den är avslappnad och smärtlindrad och akupunktur handlar om att skapa balans så att kroppen själv kan sätta igång den processer som läker.

Koppning

Koppning är en gammal beprövad behandlingsmetod som använts sedan tusentals år i Kina och i övriga världen. Det är en teknik som används  till avslappnande koppingmassage, olika skönhetsbehandlingar och behandling av lokal qi- och blodstagnation. Speciellt effektiv är den mot dålig blodcirkulation och rensning av toxiner i kroppen (detox). Lämpar sig utomordentligt som egen behandlingsform eller i kombination med massage.


Vad är koppning?

Koppning är en gammal traditionell läkekonst som behandlar på djupet. Med hjälp av koppor som placeras på kroppen skapas ett  undertryck som främjar lymf- och blodcirkulationen, ökar blodgenomströmningen och transporterar bort slaggprodukter i bindväven. Metoden brukar liknas vid en djup bindvävsmassage.

Koppning används som en alternativ behandling eller som ett komplement till massage och akupunktur för att t.ex avleda spänning, smärta, värk och senfästeinflammation. Man kan även använda koppning för att utföra ansiktsbehandlingar och reducera celluliter.


Hur fungerar koppning?

Kopporna kan vara tillverkade av glas eller silikon. Även formen och storleken varierar beroende på för vad de ska användas till. Innan  behandlingen påbörjas smörjer man in huden med en olja eller kräm för att kopporna ska kunna föras smidigt över huden.

Metoden är ett sätt att med vacuum stimulera huden och därigenom påverka inre funktioner. Vacuumtrycket ger en kraftigare genomblödning och värmeökning än vid massage. Det vakuum som då bildas ökar blodgenomströmningen i bindväv, muskler och underhud som ger en kraftfull cirkulationsökning.

Koppningsmassge utförs genom att dra kopporna över huden. Man kan då mycket effektivt öka cirkulationen av blod och lymfa i ett område och samtidigt få en mycket behaglig massage.

Kopporna kan även användas som punktbehandling. De får då sitta kvar för att lösa upp besvärliga muskelknutor. Effektivt vid smärta.

Koppningsmassage är en djupgående metod, som rensar kroppen från slaggprodukter, aktiverar lymfcirkulationen och stärker immunförsvaret. Om bortförseln av slaggprodukter inte fungerar tillfredsställande så samlas de i stället upp i bindväven och orsakar smärta.

Gua sha

Gua Sha tekniken är cirka 4500 år gammal och används idag framförallt av terapeuter som arbetar med traditionell kinesisk medicin. Gua Sha är en del av den klassiska kinesiska medicinen. Denna teknik har använts i tusentals år i den östasiatiska traditionen.

Gua Sha är en teknik där man stimulerar huden med olika verktyg utan att skapa blödning. Tekniken skadar inte huden. Genom att skrapa på huden med denna teknik skapas en kraftig cirkulationsökning som har visat sig vara effektiv vid olika former av inflammatoriska tillstånd.

Historiskt har olika verktyg använts, som jadesten, snäckor och den klassiska undersidan av porslinskeden. Numera använder terapeuterna oftast engångsmaterial.

Under de första behandlingarna med Gua Sha tekniken kommer det att bildas en hudrodnad som är ett tecken på att behandlingen har gett resultat. Hudrodnadens utbredning och dess utseende ger svar på om det finns gamla skador eller om det finns mycket stress i kroppen.

– Om spänningen i området är stressrelaterat kan man se hur länge kroppen har reagerat på för mycket stress. Huden reagerar med röda prickar där ljust röda indikerar kort tids stress och mörkt blåa visar på kronisk stress.

– Vid smärtor kan gamla skador och dess utbredning detekteras som ”en antikens magnetröntgen”. Även här visar färgen hur gammal en skada är. Ljusa stråk eller fält visar på en akut eller inte så gammal skada, medan mörkt purpurfärgat visar att detta är en gammal skada som 10 till 15 år bakåt i tiden.

– Vid en intern hetta, exempelvis hudutslag, eksem eller psoriasis, kan Gua Sha vara en kompletterande behandling till akupunkturen.

Efter första och andra behandlingen kan huden se missfärgad ut, men denna missfärgning är bara ett resultat av vad som ligger på djupet och är ett tecken på att behandlingen har gett ett gott resultat. Efter 4-6 behandlingar blir det normalt ingen missfärgning av huden.

Behandlingen är skön och man känner att massagen går djupt, rörelseförmågan ökar och smärtan minskar, kroppen har fått hjälp i en antiinflammatorisk process. Cirkulationen har ökat i området mellan hud och muskler.


Gua Sha används effektivt vid:

  • Stressymtom
  • Smärtor
  • Spänningsvärk, huvudvärk
  • Dåligt immunförsvar, allergier och astma
  • Hudproblem i ansikte och kropp, hudrodnader, klimakterievallningar
  • Dålig sömn
  • Kroniska inflammationer i olika organ

När Gua Sha används med verktyg som har mjuk kant som inte skadar huden får man en djup effekt ända ner mot benhinnan. Denna teknik skapar en ökad blodcirkulation i hela området och stimulerar cirkulationen mellan hud och muskler. Cirkulationen ökar och skapar en ökad blodcirkulation även på djupet. Genom en djup bearbetning via hudens yta kommer blockeringar av stagnerat blod på djupet att komma upp till ytan.

Alla skador som kroppen har drabbats av ger en blödning. Blödningar avancerar in på djupet och fastnar ofta i benhinnan, som med tiden får en förtjockning i området.

Detta område kan vara direkt förknippat med en skada i muskel, skelett eller senor men kan även vara en följd av en blödning i området. Dessa blödningar kan vara efter en operation och kan ge symtom långt från själva operationsområdet som ex. smärtor i knä efter en lårbensoperation, spikad fraktur eller höftledsprotesoperation. Gamla skador i bröstkorg och revben ger både smärtor och rörelseinskränkning i bröstkorg eller ryggen.

En lindrig skada på ett knä leder ibland till att hela muskulaturen i låret blir stel och förkortad med smärtande senfästen och muskler som följd. Knäsmärtor eller rörelseinskränkning i knäled;

Artros kan ofta ge en stelhet eller rörelseinskränkning av lårets muskulatur och senor och orsaka smärtor i knäet. En artros ger med tiden en stelhet även i ledband, senor och muskulatur som ger smärtor. Denna stelhet orsakar också smärtor. Behandling med Gua Shu i kombination med akupunktur är mycket effektivt för behandling även vid svår artros.

Kinesotejpning

Huvudfunktionen för kinesologitejp är att öka cirkulationen i blodkärl och lymfsystemet, hjälpa störd cirkulation att komma igång, ta bort inflammationer, ta bort smärta, understödja musklernas funktion samt hjälpa lederna i sin naturliga rörlighet och begränsa rörligheten vid skador.

Kineologitejp ger stimulering och effektiv cirkulationsökning dygnet runt. Den lyftande egenskapen underlättar flödet av kroppsvätskor, qi och blod i området. Det lymfatiska systemet påverkas genom ett förbättrat genomflöde.

Tejpningen ger en känsla av stöd vilket ger en trygghet i rörelser och en helande vila. Personer med kroniska inflammationsprocesser som innebär ett förhöjt muskeltonus får ofta störd nattsömn. Eftersom tejpen behandlar hela dygnet upplevs sömnen förbättrad samt minskade spänningar i muskulaturen.

Med hjälp av kinesologitejp aktiveras musklerna. Tejpen kan användas under en lång tid utan att det skapas en atrofi i muskulaturen.


Hur fungerar kinesologitejp?

Tejpens undersida har en spårad struktur som genom sitt cirkulära mönster skapar ett mikrolyft av huden. Genom mikrolyftet kan området mellan hud och muskler/senor påverkas och kroppens egen cirkulation stimuleras. Detta underlättar i sin tur flödet av kroppsvätskor, qi och blod i området mellan hud och muskler. Det vaskulära och lymfatiska systemet får hjälp att flöda på ett normalt sätt. Blodcirkulationen och den lymfatiska cirkulationen försörjer muskler och senor och forslar bort slaggprodukter sam samlas vid inflammationer eller skador.

Läkningsprocessen i kroppen är beroende av hur bra det vaskulära och lymfatiska systemet fungerar för att på ett effektivt sätt få bort slaggprodukter och annat avfall samt tillföra färskt blod och näring för en återuppbyggnad av muskler, senor och skelett.


Funktion utifrån traditionell kinesisk medicin

Inflammationsprocesser i kroppen orsakar störningar i flödet av qi och blod. En akut eller kronisk inflammation skapar en stagnation av qi och blod eller blodstas. Svullnaden i området minskar utrymmet mellan hud och muskler vilket leder till att flödet av qi och blod störs.

Smärtlindring genom stimulering av huden har en bra effekt när det finns stagnation i området. genom en ökad cirkulation påverkas smärtans kraft och intensitet. Vid svaghet i ett område kan man öka effekten av behandlingen genom kinesologitejp.

När musklerna börjar arbeta i rätta banor kommer kroppens naturliga rörelsemönster att åter bli aktivt.